Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
Преди 01.10.2014 Застрахова със застраховки "Злополуки" и "Медицински разходи", на автомобилнта техника със застраховка "Каско" и "Щети на имущество" Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Устни и писмени преводи на документи, несъдържащи класифицирана информация Преди 01.10.2014
MO-GDInfrO-3-2014-001 „Изместване на трафопост във военно общежитие „5-ти километър“ – гр. София“ 9035983
Преди 01.10.2014 Услуги по ремонт на многофункционални бинокуляри 00164-2014-0009
Преди 01.10.2014 Приемане и съхранение на излишни движими вещи Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Поддръжка на АИС "Документооборот" и АИС "Документооборот за класифицирана информация" 00164-2013-0027
Преди 01.10.2014 Абонаментна поддръжка и аварийно обслужване на асансьорни уредби Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Космически мониторинг на атмосферното замърсяване в района на плигон "Змейово" и предоставяне на информация на WEB страница Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Ремонт и поддръжка на техника, в т.ч. монитори, принтери, мултимедийна техника и комуникационна техника 00164-2013-0046
Преди 01.10.2014 Ушиване на униформени облекла по поръчка Преди 01.10.2014

Страници