Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2014-017 Застраховки "Злополука", "Гражданска отговорност", "Щети на имущество" 00164-2014-0034
Преди 01.10.2014 Телеграфо-пощенски разходи Преди 01.10.2014
Публикувана-27.06.2014 Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии 00164-2014-0014
MO-DIO-2014-016 Доставка на комуникационно - информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана информация 00164-2014-0033
Публикувана-29.08.2014 Ремонт на техника с обособени позиции 9033152
MO-DIO-2014-015 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за автомобили по сключено рамково споразумение № СПОР-48/04.11.2014 г. от ЦООП 00210-2014-0008
Преди 01.10.2014 Застраховка на личния състав със "Злополука" и "Медицински разходи", на автомобилната техника със застраховка "Каско" и имуществото със застраховка "Карго", "Пожар и природни бедствия" и "Щети на имущество" 00164-2014-0010
Преди 01.10.2014 Застраховка на личния състав, автомобилна техника Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Застраховане на личния състав, имущество и автомобилна техника Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Застраховка "Злополука и медицински разходи вследствие на злополука и/или акутно заболяване" 00164-2013-0061

Страници