Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2014-022 Доставка на пагони твърди и пагони-тунел твърди за ОВ, ВВС и ВМС 00164-2014-0035
Публикувана-18.07.2014 Надграждане на АИС „Документооборот” към АИС „е-Документооборот”-уеб-базирана версия 00164-2014-0020
Публикувана-07.08.2013 Поддръжка на ГИС (географска информационна система) софтуер за информационна система за управление на войсковите имоти Не се прилага
MO-DIO-2014-021 Абонамент за преса за 2015 година” за български и чуждестранни печатни издания за периода 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Не се прилага
MO-DIO-2014-020 Придобиване на лек автомобил с нормална проходимост 9036967
Публикувана-19.11.2013 Доставка на телефонни централи 00164-2013-0057
Публикувана на 30.09.2014 г. 1535/Щ - Ремонт за укрепване (премахване) на пергола на сграда № 18 - Щаб на В.Ф. 32 990 – Пловдив Не се прилага
Публикувана-24.09.2014 г. обект: "1036/Г – Газификация на войскови район 1036 – Горна Баня за военно формирование 28 610 - София" 00164-2014-0026
Публикувана-30.04.2014 г. Сключване на задължителни застраховки на ППС от автопарка на БА за военните формирования пряко подчинени на МО за 2015 г. 00164-2014-0005
Публикувана-28.08.2014 г. Сключване на рамково споразумение за доставка на полушуби кожени за мъже и полушуби кожени за жени 00164-2014-0025

Страници