Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
Преди 01.10.2014 Извършване на услуга и доставки за поддържане на комуникационно оборудване Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 г. Сключване на рамково споразумение за доставка на авиационни акумулаторни батерии 12 САМ 28 00164-2010-0026
MO-GDInfrO-3-2014-002 Авариен ремонт на терасите на жилищна сграда на ул."Немирович Данченко" №6, София Не се прилага
Преди 01.10.2014 Доставка на патрони 7,62 мм обр. 1943 г. - халосен със загъвка Преди 01.10.2014
Публикувана-09.10.2013 Сключване на рамково споразумение за 60 месеца за техническа поддръжка на корабни радиолокационни станции на фрегати клас Е-71 00164-2013-0054
Публикувана-22.12.2011 Сключване на рамково споразумение за възстановяване на летателната годност на самолети L-39ZA и осигуряване на експлоатацията им. 00164-2011-0083
Публикувана-01.03.2012 Сключване на рамкови споразумения за срок от 48 месеца за изпълнение на следните самостоятелно обособени позиции: 1. Рамково споразумение за доставки на бойни каски за сухопътните войски. 2. Рамково споразумение за доставки на бронежилетки БСЧ IV и модули 00164-2012-0007
MO-DIO-2014-024 Ремонт на стационарен подземен резервоар № 22 във военно формирование 28930 – Брацигово 9037257
Публикувана-31.01.2014 Разработване и внедряване на информационна система за предоставяне на е-услуги за пространствени данни по проект, финансиран от ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. 00164-2014-0001
MO-DIO-2014-023 Доставка на телекомуникационни услуги в сателитните мрежи на Inmarsat, Iridium и Thuraya 00164-2014-0036

Страници