Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
Публикувана-30.04.2014 г. Сключване на задължителни застраховки на ППС от автопарка на БА за военните формирования пряко подчинени на МО за 2015 г. 00164-2014-0005
Публикувана-28.08.2014 г. Сключване на рамково споразумение за доставка на полушуби кожени за мъже и полушуби кожени за жени 00164-2014-0025
MO-DIO-2014-017 Застраховки "Злополука", "Гражданска отговорност", "Щети на имущество" 00164-2014-0034
Преди 01.10.2014 Телеграфо-пощенски разходи Преди 01.10.2014
Публикувана-27.06.2014 Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии 00164-2014-0014
MO-DIO-2014-016 Доставка на комуникационно - информационно оборудване и оборудване за защита на класифицирана информация 00164-2014-0033
Публикувана-29.08.2014 Ремонт на техника с обособени позиции 9033152
MO-DIO-2014-015 Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за автомобили по сключено рамково споразумение № СПОР-48/04.11.2014 г. от ЦООП 00210-2014-0008
Преди 01.10.2014 Застраховка на личния състав със "Злополука" и "Медицински разходи", на автомобилната техника със застраховка "Каско" и имуществото със застраховка "Карго", "Пожар и природни бедствия" и "Щети на имущество" 00164-2014-0010
Преди 01.10.2014 Застраховка на личния състав, автомобилна техника Преди 01.10.2014

Страници