Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DIO-2014-026 Одит на проект: „Подобряване на административното обслужване на гражданите и администрацията на МО, чрез ъпгрейд на АИС „Документооборот” към АИС „е-Документооборот” 9037737
МО-DIO-2014-025 Компютърна, периферна техника и UPS 00164-2014-0037
Публикувана-26.06.2014 Доставка на спортна екипировка за мисии и друго вещево имущество за БА по обособени позиции 00164-2014-0013
МО-КМО-2014-001 Поддръжка и ремонт на климатизатори, вентилация и аспирация в сгради на МО, разположени в София Не се прилага
Преди 01.10.2014 Полеви облекла тип ОВ за мисии Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Чорапи памучни черни и чорапи вълнени Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Поддръжка на пълна техническа изправност на автоматичните телефонни централи Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Интегрирана логистична поддръжка на самолети "Спартан" Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Осигряване експлоатацията на МиГ-29 Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Поддържане на пълна техническа изправност на телекомуникационно оборудване от типа АТЦ Преди 01.10.2014

Страници