Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
Публикувана-27.03.2013 Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите” и застраховка „Злополука на местата в МПС” на ППС от автопарка на БА и военните формирования пряко подчинени на МО за 2014 г. 00164-2013-0012
Преди 01.10.2014 Доставка на топлинна енергия за обект 1013/Е Полигона намиращ се на бул. "Професор Цветан Лазаров" № 2, гр. София. 00164-2013-0011
Преди 01.10.2014 Доставка на имущество за самолети МиГ-29 Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Обувки зимни полеви пустинен тип и Обувки летни полеви, пустинен тип Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Поддръжка на софтуер и хардуер на КИС на Военен команден център Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Актуализация и поддръжка на софтуер "Национален кодификационен инструмент "БУЛКОД" 00164-2011-0074
Преди 01.10.2014 Доставка на резервни части и консумативи за вертолети Bell-206 B3 за възстановяване на летателната годност на вертолетите 00164-2013-0053
Преди 01.10.2014 г. Научноизследователска дейност по разработването на полеви камуфлажни облекла и доставка на опитни образци облекла 00164-2008-0058
Преди 01.10.2014 Доставка на авиационни ленти и консумативи за тях Преди 01.10.2014
Преди 01.10.2014 Доставка на телекомуникационни услуги в мрежата на сателитния оператор INMARSAT 00164-2011-0008

Страници