Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DOA-2017-060 Доставка на резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse 00164-2017-0034
MO-DOA-2017-055 Доставка на автомобилни гуми 00164-2017-0031
MO-DOA-2017-054 Доставка на йон-мобилен спектрометър Не се прилага
MO-DOA-2017-053 Доставка на пликове и бланки 00210-2015-0004
MO-DOA-2017-052 Доставка на канцеларски материали 00210-2015-0004
MO-DOA-2017-051 Поддръжка и ремонт на климатизатори, вентилация и аспирация в сгради на Министерство на отбраната, разположени в София Не се прилага
MO-DOA-2017-048 Доставка на раници многофункционални, пустинен тип, ръкавици кожено-плетени без пръсти, черни и ръкавици защитни с цвят бежов (пясъчен) Чака се решение за откриване.
MO-GDInfrO-3-2017-007 “1057/Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации - Илиянци” 9068822
MO-DOA-2017-047 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка НР (Ейч Пи), за нуждите на МО по РС № СПОР-9/30.05.2017 г. сключено от ЦОП Не се прилага
MO-DOA-2017-046 Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на МО по РС № СПОР-8/16.05.2017 г. Не се прилага

Страници