Завършили процедури

Номер-МО Кратко описание на предмета на поръчката Номер-АОП
MO-DOPO-2020-029 Предоставяне на международни куриерски услуги за нуждите на МО, БА и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната 00210-2019-0015
MO-DOPO-2020-028 Предоставяне на вътрешни куриерски услуги за нуждите на МО, БА и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната 00210-2019-0015
MO-DOPO-2020-027 Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО, БА и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната 00210-2019-0015
МО-КМО-2020-008 "Доставка на перилни, почистващи и санитарно-хигиенни материали и препарати за нуждите на Комендантство-МО не се прилага
MO-DOPO-2020-020 Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерство на отбраната по Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г. 00210-2019-0004
MO-DOPO-2020-026 Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за Министерство на отбраната 00210-2017-0013
MO-DOPO-2020-022 Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и други за нуждите на Министерството на отбраната 00210-2019-0025
MO-DOPO-2020-023 Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Министерството на отбраната 00210-2019-0025
MO-DOPO-2020-024 Доставка и монтаж на мека мебел за офиси на Министерство на отбраната 00210-2017-0013
MO-DOPO-2020-021 Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на отбраната 00210-2019-0025

Страници