17 Март 2015

Услуга за застраховане с предмет, включващ четири самостоятелно обособени позиции:

Номер-МО: 
Публикувана на 22.11.2013
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Услуга с предмет, включващ четири самостоятелно обособени позиции:

Поз. 1. Застраховане със застраховка "Злополука", настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения, на военнослужещите от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Поз. 2. Застраховане със застраховка "Злополука", настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения, на цивилните служители от МО, БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Поз. 3. Застраховане със застраховка „Щети на имущество“ на наличните геодезически инструменти в отдел „Кадастър и инвентаризация“, дирекция „Инфраструктура на отбраната“-МО.

Поз. 4. Застраховане със застраховка „Професионална отговорност“ на служители от отдел „Кадастър и инвентаризация“, дирекция „Инфраструктура на отбраната“-МО при изпълнение на служебните им задължения, като геодезисти. 22.11.2013 г.

Сключени договори: 15-3/2014  15-4/2014  15-5/2014  15-7/2014

УД 15-3/26.03.2014-ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“

УД 15-4/26.03.2014-ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“

УД 15-5/26.03.2014-ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“

УД 15-7/03.04.2014-ЗК „Лев Инс“ АД
Файлове: