5 Май 2021

Товарен автомобил с повишена проходимост (ТАПП) с технически допустима максимална маса от 4 t до 6 t включително

Файл: