15 Ноем. 2018

Товарен автомобил с повишена проходимост (ТАПП) с технически допустима максимална маса над 7,5 до 12 тона включително

Файл: