5 Май 2021

Товарен автомобил с повишена проходимост (ТАПП) с технически допустима максимална маса над 12 t

Файл: