15 Ноем. 2018

Термовизионна приставка с монтажна релса тип пикатини - дълга, за съвместно използване с оптически мерник NIGHTFORCE 2,5 - 10 х 32

Файл: