1 Окт. 2018

Терминал, осигуряващ спътникова свръзка за предаване на глас и данни през Broadband global area network (BGAN)

Файл: