12 Ноем. 2020

Терминал, осигуряващ спътникова свръзка за предаване на глас и данни през Broadband Global Area Network (BGAN)

Файл: