17 Юни 2019

Техническа поддръжка на ляв и десен валопровод тип 4C10N - Rо380N на фрегати клас Е-71