12 Ноем. 2021

Техническа поддръжка и ремонт на подсистема„Видеоконтрол”,подсистема „Контрол на достъпа”, подсистема „Пожароизвестяване” (ВМС1024F) и подсистема „Пожароизвестяване” (UNIPOS IFS 7002) в сграда на МО в гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 3”.

Файл: