Текущо

17 Май 2024

Проучванеза определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор на обект

7 Май 2024

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл.

3 Апр. 2024

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл.

3 Апр. 2024

Проучванеза определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: „П

29 Март 2024

Проучванеза определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет:

29 Февр. 2024

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „1420/Проектиране и изграждане на инфраструктурни обекти и основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО“, Подобект 1 „Проектиране на основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО”.

29 Февр. 2024

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор на обект: „1550/Склад за съхранение на външните горивни резервоари на самолет F-16 във войскови район 1550 – Граф Игнатиево”.
Публикувано в Профила на купувача на сайта на Министерство на отбраната, Възложител министъра на отбраната, Проучвания за изпълнители, секция Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ на 29.02.2024 г. на електронен адрес: https://pp.mod.bg/view-pazarni-prouchvania_gdio.

29 Февр. 2024

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „1550/Склад за съхранение на външните горивни резервоари на самолет F-16 във войскови район 1550 – Граф Игнатиево”.

9 Февр. 2024

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „1420/Проектиране и изграждане на инфраструктурни обекти и основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО“, Подобект 1 „Проектиране на основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО”.

25 Ян. 2024

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „1420/Проектиране и изграждане на инфраструктурни обекти и основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО“, Подобект 1 „Проектиране на основен ремонт на съществуващи сгради за разполагане при усилено присъствие на НАТО”.

Страници

Subscribe to RSS - Текущо