Текущо

30 Септ. 2022

Срок за представяне на документите, свързани със защита на класифицираната информация: Документите (УС, РДКИ и списък на лицата, ангажирани с изпълнението) се подават в дирекция „Сигурност на информацията“ – МО, на адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 3 – до 07.10.2022 г.

Subscribe to RSS - Текущо