1 Дек. 2020

Специален автомобил с повишена проходимост (БУС) за командване и управление