25 Ян. 2018

Спасителен парашут ПН-58 или еквивалентно/и