Съобщение за провеждане на проучване за възможни изпълнители

В дирекция "Обществени поръчки в отбраната" се провежда проучване за определяне на възможни изпълнители на обществена поръчка с предмет: "Доставка на система за придвижване под вода на бойни водолази". Повече информация може да намерите на адрес: https://pp.mod.bg/PP-DOPO-2020-009