Съобщение за провеждане на проучване за възможни изпълнители

В дирекция "Обществени поръчки в отбраната" се провежда проучване за възможни изпълнители с предмет: "Поддръжка и ремонт на климатизатори, вентилация и аспирация в сградите на Министерството на отбраната, разположени в София". Повече информация може да намерите на адрес: https://pp.mod.bg/PP-DOPO-2022-004 .