Съобщение за проучване за възможни изпълнители на обществена поръчка с предмет „Късовълнова радиостанция за ВМС“

В дирекция "Обществени поръчки в отбраната" се провежда проучване за определяне на възможни изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Късовълнова радиостанция за ВМС“. Повече информация може да намерите на адрес: https://pp.mod.bg/PP-DOPO-2020-010 .