13 Апр. 2018

Следгаранционно поддържане на полева инструментална система за тренировки (Deployable instrumented training system - DITS)

Файл: