18 Ноем. 2014

Сключване на рамково споразумение за доставка на акумулаторни батерии

Номер-МО: 
Публикувана-27.06.2014
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Открита процедура
Допълнителна информация: Постъпила жалба в КЗК с вх. № ВХР-2110/ 29.08.2014 г. срещу Решение за избор на изпълнител № 74/ 18.08.2014 г.
Сключено рамково споразумение:  
РС УД 03-18/12.12.2014 г. (по обособена позиция № 3)
Сключени договори: УД 03-9/12.09.2017 г.; УД 03-5/26.03.2018 г.
Лице за контакт: Р. Петров, тел. 02 92 20671, е-mail: r.petrov@mod.bg

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Документация3.03 MB18/11/2014
PDF icon Технически спецификации2.25 MB18/11/2014
Microsoft Office document icon Приложения389 KB18/11/2014
PDF icon Разяснения187.26 KB18/11/2014
PDF icon Решение за прекратяване по позиция 1131.71 KB18/11/2014
PDF icon Решение за прекратяване по позиция 2130.65 KB18/11/2014
PDF icon Информация за освобождаване на гаранции123.03 KB18/11/2014
PDF icon Рамково споразумение УД 03-18/20142.31 MB02/02/2015
PDF icon Технически спецификации към РС2.18 MB02/02/2015
PDF icon Информация за освобождаване на гаранции124.58 KB18/12/2014
PDF icon Покана № 21-39-94/27.06.2017 г. (РС УД 03-18/2014)432.19 KB27/06/2017
Microsoft Office document icon Приложение 1 (РС УД 03-18/2014)97 KB27/06/2017
Microsoft Office document icon Приложение 2 (РС УД 03-18/2014)49.5 KB27/06/2017
Microsoft Office document icon Оферта (РС УД 03-18/2014)47.5 KB27/06/2017
PDF icon Проект на договор (РС УД 03-18/2014)3.37 MB27/06/2017
Файл Техническа спецификация (РС УД 03-18/2014)261.94 KB27/06/2017
PDF icon Протокол от работа на комисия1.26 MB14/08/2017
PDF icon Решение № 67/09.08.2017 г. за класиране364.57 KB14/08/2017
PDF icon Договор УД 03-9/20173.82 MB15/09/2017
PDF icon Обявление за възложена поръчка (УД 03-9/2017)1.41 MB18/09/2017
PDF icon Обявление за изменение или допълнителна информация558.18 KB18/12/2017
PDF icon Обявление за приключване на договор УД 03-9/2017681.56 KB18/12/2017
Microsoft Office document icon Информация за освободена гаранция за изпълнение (УД 03-9/2017)30 KB18/12/2017
PDF icon Покана № 21-39-2/29.01.2018346.74 KB30/01/2018
Microsoft Office document icon Образец на оферта46.5 KB30/01/2018
PDF icon Проект на договор (РС УД 03-18/2014)169.36 KB30/01/2018
Microsoft Office document icon Приложение № 197 KB30/01/2018
Microsoft Office document icon Приложение № 250 KB30/01/2018
PDF icon Техническа спецификация178.19 KB30/01/2018
PDF icon Протокол от работа на комисия1.02 MB26/02/2018
PDF icon Решение № 23/23.02.2018 г. за избор на изпълнител306.17 KB26/02/2018
PDF icon Договор УД 03-5/20183.86 MB04/04/2018
PDF icon Обявление за възложена поръчка УД 03-5/20181.48 MB04/04/2018
PDF icon Обявление за приключил договор УД 03-5/20181.03 MB27/06/2018