9 Окт. 2014

Сключване на рамкови споразумения за доставка на въоръжение и боеприпаси: УД 03-43/2011

Номер-МО: 
Преди 01.10.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Сключен договор Договор УД 03-17/2014, УД 03-13/2014