12 Окт. 2017

Система за измерване на скорости на боеприпаси, базирана на ефекта на доплер

Файл: