8 Май 2019

Ремонт, поддръжка и обновяване на ISDN/IP, автоматични телефонни централи – SIEMENS

Файл: