26 Май 2020

Ремонт на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали

Файл: