23 Апр. 2018

Ремонт на електронно-оптически прицели и наблюдателни прибори