28 Окт. 2014

Публикуване на обяви на Министерството на отбраната в централен и регионален печат: УД 12-4/2014

Номер-МО: 
Преди 01.10.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Вид на ОП: Публична покана чл. 14, ал. 4 и чл. 101г от ЗОП

Описание на процедурата:

Публикуване на обяви на Министерството на отбраната в централен и регионален печат

Състояние на обществената поръчка: Сключен договор № УД-12-4/04.02.2014 г. с „Рекламен Маркет“ ООД, гр. София.

Дата на публикуване 25.02.2015 г.: Гаранцията за изпълнение е освободена в пълен размер на 24.02.2015 г. на основание писмо рег. № 30-10-219/20.02.2015 г., чл.63, ал.1 от ЗОП и в изпълнение на чл.12, ал. 3 от договора.

23.03.2015 г.: Договор № УД-12-4/04.02.2014 г. е приключен към 04.02.2015 г., подадена е информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП до Агенцията за обществени поръчки за разходваните средства по договора за 2014 г.

Файлове: 
ДокументРазмерДата на публикуване
PDF icon Плащане9.77 KB12/11/2014
PDF icon Плащане9.76 KB18/11/2014
PDF icon Плащане10.77 KB03/12/2014