Проучване за възможни изпълнители с предмет "Поддръжка и ремонт на системи за охрана и контрол на достъпа, видеонаблюдение, точно време, пожароизвестяване и пожарогасене във военно формирование 54770-София"

Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ извършва проучване за възможни изпълнители с предмет „Поддръжка и ремонт на системи за охрана и контрол на достъпа, видеонаблюдение, точно време, пожароизвестяване и пожарогасене във военно формирование 54770-София“. Повече информация може да намерите на адрес: https://pp.mod.bg/PP-DOA-2020-005.