Проучване за възможни изпълнители на поръчка с предмет: „Изготвяне на оценки на движими вещи с общо предназначение в управление на Министерство на отбраната, с цел тяхната последваща търговска реализация"

Дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ извършва проучване за изпълнител с предмет: „Изготвяне на оценки на движими вещи с общо предназначение в управление на Министерство на отбраната, с цел тяхната последваща търговска реализация". Повече информация можете да намерите на адрес:  https://pp.mod.bg/PP-DOPO-2020-008