Проучване за възможни изпълнители на обществена поръчка с предмет "Поддържане работоспособността на информационна система „Логистика на БА“

В Дирекция "Обществени поръчки в отбраната" се провежда проучване за възможни изпълнители на обществена поръчка с предмет "Поддържане работоспособността на информационна система „Логистика на БА“. Повече информация може да намерите на адрес: https://pp.mod.bg/PP-DOPO-2021-002 .