Проучване за възможни изпълнители на „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на системи „Видеоконтрол", „Контрол на достъпа", „Алармена система против проникване", „Система за видеонаблюдение - NFIU - М02“

В дирекция „Обществени поръчки в отбраната“ се провежда проучване за възможни изпълнители за „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на системи „Видеоконтрол", „Контрол на достъпа", „Алармена система против проникване", „Система за видеонаблюдение - NFIU - М02“. Повече информация може да намерите на адрес: https://pp.mod.bg/PP-DOPO-2020-003.