30 Май 2024

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор на обект

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор на обект:„1334-Сграда с хангар за съхранение и обслужване на три броя вертолети AS 565MB „Panter“ и AS 365N3 „Dauphin“ и административна част във в.ф. 36940 - гр. Варна“

 Публикувано в Профила на купувача на сайта на Министерство на отбраната, Възложител министъра на отбраната, Проучвания за изпълнители, секция Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ на 30.05.2024 г. на електронен адрес: https://pp.mod.bg/view-pazarni-prouchvania_gdio

  

Краен срок за подаване на заявления за участие и оферти: 17:00 ч. на 06.06.2024 г.                                Адрес: Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ - МО, гр. София, п.к. 1080, ул. „Дякон Игнатий“ № 3;

Лице за контакт:инж. Дима Даракова - тел.: 02/9220730, e-mail:d.darakova@mod.bg,инж. Румяна Цветанова – тел. 02/9220714, e-mail:r.tsvetanova@mod.bgиинж. Милен Христов – тел. 02/9220740, e-mail:m.hristov@mod.bg

 

Състояние на пазарното проучване: