17 Май 2024

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор

Проучванеза определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор на обект Основен ремонт на сграда № 163 "Ремонтен цех" във ВР 1536 - Пловдив на в.ф. 46 690 - Пловдив

 Публикувано в Профила на купувача на сайта на Министерство на отбраната, Възложител министъра на отбраната, Проучвания за изпълнители, секция Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ на 17.05.2024 г. на електронен адрес: https://pp.mod.bg/view-pazarni-prouchvania_gdio

 

Краен срок за подаване на заявления за участие и оферти: 17:00 ч. на 27.05.2024 г.Адрес: Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ - МО, гр. София, п.к. 1080, ул. „Дякон Игнатий“ № 3;

Лице за контакт:инж. Дима Даракова - тел.: 02/9220730, e-mail:d.darakova@mod.bg,инж. Румяна Цветанова – тел. 02/9220714, e-mail:r.tsvetanova@mod.bgиинж. Милен Христов – тел. 02/9220740, e-mail:m.hristov@mod.bg

Състояние на пазарното проучване: