1 Авг. 2022

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение обект: 1550/Доизграждане на комуникационно-информационната система във войскови район 1550 – Граф Игнатиево“

Краен срок за представяне на документите, свързани със защита на класифицираната информация(УС, РДКИ, РКИ и списък на лицата, ангажирани с изпълнението) в дирекция „Сигурност на информацията“- МО (ул. „Дякон Игнатий“ № 3,):17:30 ч. на 10.08.2022 г.
Краен срок за подаване на заявленията: 17:30 ч. на
10.08.2022 г.
Адрес:
Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ - МО, гр. София, п.к. 1080, ул. „Дякон Игнатий“ № 3;
Лице за контакт: 
полк. Милен Христов – тел.: 02/9220740, e-mail:m.hristov@mod.bg и инж. Слав Пекин – тел. 02/9220711, e-mail: s.pekin@mod.bg.

 


Състояние на пазарното проучване: