6 Дек. 2023

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ заобект: „1550/Ремонт, изграждане на ограда и система за периметрова охрана (СПО) във в. ф. 28000

Проучванеза определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, включваща оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект:1550/Ремонт, изграждане на ограда и система за периметрова охрана (СПО) във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево.

Публикувано в Профила на купувача на сайта на Министерство на отбраната, Възложител министъра на отбраната, Проучвания за изпълнители, секция Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ на 06.12.2023 г. на електронен адрес: https://pp.mod.bg/view-pazarni-prouchvania_gdio

 

Краен срок за представяне на документите, свързани със защита на класифицираната информация(УС, РДКИ, РКИ и списък на лицата, ангажирани с изпълнението) в дирекция „Сигурност на информацията“- МО (ул. „Дякон Игнатий“ № 3,) до 17:00 ч. на 13.12.2023 г.

 

Краен срок за подаване на заявленията: 17:00 ч. на 13.12.2023 г.

Адрес: Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ - МО, гр. София, п.к. 1080, ул. „Дякон Игнатий“ № 3;

Лица за контакт: инж. Румяна Цветанова – тел.: 02/9220714, e-mail: r.tsvetanova@mod.bg и инж. Дима Даракова – тел.: 02/9220730, e-mail: d.darakova@mod.bg.

Състояние на пазарното проучване: