29 Февр. 2024

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „1550/Склад за съхранение на външните горивни резервоари на самолет F-16 във войскови район 1550 – Граф Игнатиево”.

Проучване за определяне на възможни изпълнители за обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „1550/Склад за съхранение на външните горивни резервоари на самолет F-16 във войскови район 1550 – Граф Игнатиево”.
Публикувано в Профила на купувача на сайта на Министерство на отбраната, Възложител министъра на отбраната, Проучвания за изпълнители, секция Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ на 29.02.2024 г. на електронен адрес: https://pp.mod.bg/view-pazarni-prouchvania_gdio.
Краен срок за подаване на заявленията: 17:00 ч. на 07.03.2024 г. Адрес: Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ - МО, гр. София, п.к. 1080, ул. „Дякон Игнатий“ № 3;
Лице за контакт: инж. Дима Даракова - тел.: 02/9220730, e-mail:d.darakova@mod.bg, инж. Румяна Цветанова – тел. 02/9220714, e-mail:r.tsvetanova@mod.bg и инж. Милен Христов - тел.: 02/9220740, e-mail: m.hristov@mod.bg

Състояние на пазарното проучване: