Проучване за определяне на възможни изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на VSAT терминал“

В дирекция "Обществени поръчки в отбраната" се провежда проучване за определяне на възможни изпълнители на обществена поръчка с предмет: „Доставка  и монтаж на VSAT терминал“. Повече информация може да намерите на адрес:  https://pp.mod.bg/PP-DOPO-2022-009.