29 Септ. 2023

Проектиране и изграждане на оптични кабелни линии и станционните части към тях и прилежащите комуникационно-информационни възли от състава на СКС на БА – II

Файл: