12 Ноем. 2014

Проект „Централно военно окръжие (Министерство на отбраната) – електроннa и достъпна администрация”, Договор № 13-31-1/07.04.2014 г.

Номер-МО: 
14-00-4/12.11.2014 г.
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

"Изработване на наръчник, съдържащ конкретни инструкции за класификация, съхранение, дигитализация и индексиране на документите на ЦВО към МО, осъществяване на цялостен преглед на наличните документи на ЦВО към МО и организация и подготовката им за дигитализиране, сканиране и индексиране на документите от архива на ЦВО към МО"