12 Ноем. 2019

Превоз на военни товари и съпровождащ ги личен състав с железопътен транспорт