7 Май 2019

Преоборудване на малък военен транспорт в минен заградител

Файл: