15 Март 2022

Предоставяне на електронно съобщителни услуги в мрежа BGAN на сателитен оператор INMARSAT

Файл: