19 Септ. 2022

Покана за предоставяне на оферта за изпълнение на поръчка с предмет: Проектиране и изпълнение на обект: „1550/Доизграждане на комуникационно-информационната система във войскови район – Граф Игнатиево“

Уважаеми участници,

Във връзка с провеждане на поръчка с предмет: Проектиране и изпълнение на обект: „1550/Доизграждане на комуникационно-информационната система във войскови район – Граф Игнатиево“ с Възложител Министерство на отбраната, приложено Ви изпращаме покани за предоставяне на оферти за изпълнение на горепосочената поръчка.

Краен срок за подаване на оферти: До 17:30 ч. на 29.09.2022 г. /четвъртък/;

Адрес: Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ - Министерство на отбраната, гр. София, п.к. 1080, ул. „Дякон Игнатий“ № 3;


 

Лица за контакт: инж. Дима Даракова  – тел.: 02/9220730, e-mail:d.darakova@mod.bg

                               инж. Слав Пекин – тел. 02/9220711, e-mail: s.pekin@mod.bg

 

Състояние на пазарното проучване: