„Подмяна на водопровод в СО „Боровец-юг“, гр. Варна, собственост на военно формирование 28870

 

На 11.12.2018 г. от 14 ч. в сградата на Министерство на отбраната ще заседава комисия за разглеждане на постъпили оферти и избор на изпълнител на обект „Подмяна на водопровод в СО „Боровец-юг“, гр. Варна, собственост на военно формирование 28870, за нуждите на военно формирование 48670-110“. В тази връзка е необходимо управителите или упълномощени лица от фирмите, които са подали оферти да заявят своето желание за присъствие до 17:30 ч. на 10.12.2018 г. на следните телефони :02/ 92 20 749, 02/ 92 20 779 или e-mail: p.nelov@mod.bg