23 Дек. 2019

Поддръжка на зенитно-ракетен комплекс С-300 ПМУ (90Ж6-1)

Файлът съдържа цялата изменена и допълнена техническа спецификация Б 78.3486.19-УВО.