16 Септ. 2015

Поддръжка на кухненско оборудване и хладилна техника във ведомствения стол на Министерство на отбраната

Номер-МО: 
МО-КМО-2015-005
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

Лица за контакти:

               1. Тотка Спасовска – отдел „Стопански дейности“ – тел. 02/92 21 620, GSM: 0882 906 220;

               2. Евелина Караризова – отдел „Стопански дейности“– тел. 02/ 92 21 623, GSM: 0882 906 266.