22 Дек. 2014

Поддръжка и ремонт на климатизатори, вентилация и аспирация в сгради на МО, разположени в София

Номер-МО: 
МО-КМО-2014-001
Състояние на процедурата: 
Завършила процедура

"Поддръжка и ремонт на климатизатори, вентилация и аспирация в сгради на МО, разположени в София"

 

Лица за контакт:

Михаил Кръстев - GSM: 0882 906 212; e-mail: m.krastev@mod.bg;

Добромир Стоев - GSM: 0882 906 227;

Тотка Спасовска - тел. 02/92 21 620; GSM: 0882 906 220; e-mail: t.spasovska@mod.bg